Tips en advies (1)

De premie van uw autoverzekering hangt af van een aantal variabele factoren waaronder uw leeftijd, de aankoopprijs, het merk van de auto, hoeveel schadevrije jaren u gereden heeft en het aantal kilometers die u per jaar maakt.

Autoverzekering Touring

1 jaar gratis still 150x150 BENL

Tips en advies (2)

De waarborg pechverhelping (wegenhulp) is tegenwoordig onontbeerlijk in de autoverzekering. Het zijn waarborgen die dan ook nauw aansluiten bij de autopolis en die u in het hectische wegverkeer van tegenwoordig veel ellende kunnen besparen. U kan dit bedrag, van zo'n verzekering wegenhulp, ook laten voorzien bij de aanvraag van uw autoverzekering.

Goedkope Autolening (3)

Een goedkope autolening hangt in grote mate af van de intrestvoet die u kan bedingen bij de kredietverlener. U bekomt meestal een gunstige autolening wanneer u verschillende autoleningen gaat vergelijken.

Goedkope autoverzekering berekenen?

Om een beter idee te krijgen hoe een goedkope autoverzekering berekenen, is het eerst belangrijk te weten wat de hoogte bepaalt van uw autoverzekeringspremie?

De premie van de wettelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, zogenaamde BA-verzekering, hangt in de eerste plaats af van het vermogen. De premie van een (mini) omnium, die schade aan de eigen auto verzekert, hangt vooral af van de waarde van de auto en al zijn opties.

Ook uw woonplaats heeft invloed op de verzekeringspremie om uw autoverzekering berekenen. Wie in een drukke stad woont, heeft sneller een ongeval en betaalt meer dan wie in een landelijk gebied woont. In een aantal landen bepaalt ook de kleur van de auto de premie, want sommige kleuren zijn zichtbaarder dan andere. Maar dat is (nog) niet het geval in België.

Verzekeraars geven tegenwoordig kortingen als u minder rijdt dan ‘normaal’. Dat is minder dan 15.000 kilometer per jaar. Zeer belangrijk bij de BA-verzekering is uw leeftijd. De 18-jarigen hebben de grootste kans om een ongeluk te veroorzaken. De 35-jarigen zijn de veilige chauffeurs en de 60- tot 70-jarigen zijn de veiligste bestuurders. Daarnaast speelt uw rijervaring een belangrijke rol om al dan niet een goedkope autoverzekering te bekomen.

Die rijervaring is opgenomen in uw bonus-malusgraad. U begint met een bonus-malus van 11 à 16. Uw persoonlijke bonus-malusgraad zakt met 1 punt per jaar dat u geen ongeval veroorzaakt en stijgt met 5 punten na ieder ongeval waarbij u zelf in fout bent. Deze graad wordt jaarlijks aangepast tot een minimum van 0 en een maximum van 22.

Voor de BA-verzekering komt het erop neer dat u een hogere premie betaalt voor een sportieve auto dan voor een gezinsauto (goedkoper in verzekering). Verzekeraars nemen aan dat een Porsche meer schade kan veroorzaken dan bijvoorbeeld een kleine citroën. De BA-verzekering vertrekt dus van het vermogen, terwijl andere aspecten de premie van de premie van de autoverzekering op een positieve of een negatieve manier kan beïnvloeden.

De premie van de omniumverzekering hangt af van de waarde van de auto en zijn opties. Bij nieuwe auto’s is dit de cataloguswaarde of de waarde van de auto op het moment van de eerste inschrijving. Bij 2dehands auto’s is dit de aankoopwaarde of de prijs van deze auto op de tweedehandsmarkt, plus de waarde van de opties.

Iedere bestuurder is wettelijk verplicht om een BA- autoverzekering af te sluiten voor schade aan derden. Tweedehandsauto’s zijn vaak bijkomend verzekerd met een mini-omnium. Een auto die ouder is dan 5 jaar, wordt best niet meer volledig omnium verzekerd. In tegenstelling tot de BA-verzekering dekt een omnium autoverzekering ook de schade aan uw eigen auto. Echter alleen een volledige omnium dekt ook eigenschade die helemaal aan zichzelf te wijten heeft. Het is logisch dat een volledige omnium autoverzekering niet goedkoper maar duurder is dan een kleine, beperkte omnium!

De vrijstelling is een bepaald bedrag of percentage van de schadevergoeding die u zelf bereid bent om te betalen bij schade. Dit is hoogstens 5% van de totale omniumvergoeding. Hoe hoger de vrijstelling hoe lager doorgaans de verzekeringspremie voor de auto. Voor de omniumwaarborg op brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten is de vrijstelling niet van toepassing. De verzekeraar zal in deze gevallen sowieso de volledige schade op zich nemen.

Afschrijvingsformules stemmen de premie af op de werkelijke waarde van de auto. U kunt kiezen om de waarde van uw auto het eerste (half) jaar niet te verminderen en hem daarna maandelijks met 1% af te schrijven. U kunt ook vanaf de eerste maand beginnen af te schrijven. Om een goedkope autoverzekering af te sluiten, autoverzekering berekening te maken of om een offerte online aan te vragen, kan u ook altijd terecht bij Generali Autoverzekeringen.

Reageer op dit bericht